Γεννιέται στα λουλούδια κι πεθαίνει στην εκκλησία.
Βλέπεις το 126 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα