απο το 2009
Βρόμικος είναι όταν είναι άσπρος. Καθαρός όταν είναι μαύρος.
Βλέπεις το 123 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα