απο το 2009
Βόδι δεν είναι, κέρατα έχει, γραμματικός δεν είναι, γράμματα γράφει.
Βλέπεις το 122 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα