Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Αχτίνες έχω, ρόδες δεν έχω και όμως τρέχω.
Βλέπεις το 113 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά