Αχτίνες έχω, ρόδες δεν έχω και όμως τρέχω.
Βλέπεις το 112 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα