Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πώς λέγεται το Pokemon με διανοητική καθυστέρηση?
Βλέπεις το 1048 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά