Πως λεγόταν ο φούρναρης στον Αρχοντα των Δαχτυλιδιών;
Βλέπεις το 1047 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα