απο το 2009
Έχει κοιλιά γκαστρωμένη, μα πουθενα δεν έχει πόρτα
Βλέπεις το 1019 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα