απο το 2009
Λαιμό έχει και λαιμό δεν έχει, μέρος έχει και ποδάρια δεν έχει. Τι έιναι;
Βλέπεις το 1018 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα