Άσπρος κάμπος, μαύρα γίδια.
Βλέπεις το 102 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα