Άσπρος κάμπος, μαύρα βόδια.
Βλέπεις το 101 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα