εκτυπωσε αινιγματα

(1) Αναζήτησε --> (2) Τσέκαρε --> (3) Εκτύπωσε τα αινίγματα που εσύ θέλεις...

ανίγματα που περιέχουν
ή στην απάντηση έχουν τις λέξεις


    Γύρω τριγύρω κάγκελα και μέσα η πάπια παίζει.   ~  ~ Η γλώσσα και τα δόντια
    Τριγύρω-γύρω κάγκελα στη μέση παίζει η πάπια.   ~  ~ Η ΓΛΩΣΣΑ 
Τσέκαρέ τα όλα