Πονηρά Αινίγματα

Τι είναι αυτό που μπαίνει σκληρό και στεγνό και βγαίνει μαλακό κα βρεγμένο;
Βλέπεις το 10 ο Πονηρό Αίνιγμα απο τα 11 που βρέθηκαν συνολικά.