Πονηρά Αινίγματα

Νερωμένη την εβάζω, τσιτωμένη την εβγάζω.
Βλέπεις το 2 ο Πονηρό Αίνιγμα απο τα 11 που βρέθηκαν συνολικά.