απο το 2009
Αρχικη Σπαζοκεφαλιές Οφθαλμαπάτες Γλωσσοδέτες ☰ Menu

Γλωσσοδέτες

Εβγήκα στην πήλινη, τη δήλινη,στην πιρνολινοκούκουδη, να μαζέψω τα πήλινα,τα δήλινα,τα πιρνολινοκούκουδα, κι ήρθε ο λύκος ο πήλινος,ο δήλινος,ο πιρνολινοκούκουδος, να μου φάει την όρνιθα την πήλινη,τη δήλινη,την πιρνολινοκούκουδη,που κάνει τ' αυγά τα πήλινα,τα δήλινα,τα πιρνολινοκούκουδα.
Βλέπεις τον 55ο, απο 55 συνολικά γλωσσοδέτες


Γλωσσοδέτες: Στην ελληνική λαογραφία ο όρος γλωσσοδέτης ή γλωσσολύτης ή και "καθαρογλώσσημα"
αποτελεί συνήθως μια πρόταση, την οποία πρέπει κανείς να επαναλάβει ή να επαναλαμβάνει συνεχώς ταχύτερα,
με λέξεις που μοιάζουν μεταξύ τους, περισσότερο όμως πλαστές,
και που καθίστανται έτσι δυσπρόφερτες προκαλώντας τα γέλια με τους αποτυχόντες την ορθή επανάληψη.

Παλαιότερα οι γλωσσοδετες αποτελούσαν και "τεστ" προφορικών εισαγωγικών εξετάσεων στις στρατιωτικές Σχολές.