Αινίγματα για παιδιά

που έχουν τις λέξεις...

Μια τάβλα έχω στο νερό και ακόμα να σαπίσει
κλικ ή tap στο πουλί
Η γλώσσα

Βλέπεις το 200 ο αίνιγμα απο τα 200 που βρέθηκαν συνολικά