απο το 2009

Αινίγματα για παιδιά

που έχουν τις λέξεις...

Είναι μαύρο βγαίνει την νύχτα και σε εξαφανίζει
κλικ ή tap στο πουλί
Το σκοτάδι

Βλέπεις το 200 ο αίνιγμα απο τα 200 που βρέθηκαν συνολικά