Ψάξε για παιδικά αινίγματα που έχουν τις λέξεις...

Ααίματο κι ακόκκαλο τη θάλασσα περνάει.
Η πεταλούδα

Βλέπεις το 1 ο αίνιγμα απο τα 201 που βρέθηκαν συνολικά