Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Χιλιοτρύπητο λαγήνι και σταλιά νερό δε χύνει.
Βλέπεις το 997 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά