απο το 2009
Χίλιοι μύριοι καλογέροι, σ' ένα αυλάκι κατουράνε.
Βλέπεις το 993 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα