απο το 2009
Άσπρος γεννιώμαι, πράσινος καταντιώμαι σαν τους τρεις παίδας στο καμίνι με βάζουν από πάνω με ρίχνουν κι από κάτω με βγάζουν.
Βλέπεις το 100 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα