Χίλιοι μύριοι καλογέροι, σ' ένα αυλάκι κατουράνε.
Βλέπεις το 990 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα