απο το 2009
Χάρη σε αυτήν ο πρώτος βρίσκεται τελευταίος.
Βλέπεις το 987 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα