Χάρη σε αυτήν ο πρώτος βρίσκεται τελευταίος.
Βλέπεις το 984 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα