Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Φτερά δεν έχω μα πετώ, τα σύννεφα για να βρω.
Βλέπεις το 981 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά