απο το 2009
Φέρνει τη μέρα, ο γιος του τη νύχτα, και ο ένας πάει πίσω από τον άλλο.
Βλέπεις το 978 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα