Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τριάντα φούστες φόρεσε και στο χορό πηγαίνει.
Βλέπεις το 969 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά