Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τρίποδο άλογο, μαύρος καβαλάρης, κοκκινοφόρος το βαρεί.
Βλέπεις το 969 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά