Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τρέχουν, τρέχουν κι όμως πόδια δεν έχουν.
Βλέπεις το 962 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά