Τρεις μήνες είναι αδειανό και τους εννιά γεμάτο.
Βλέπεις το 955 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα