Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Του παππούλη τα γένια, φτάσαν ως τη γη.
Βλέπεις το 953 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά