απο το 2009
Του παππούλη τα γένια, φτάσαν ως τη γη.
Βλέπεις το 953 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα