Τούτη ράχη 'κείν' τη ράχη, μπούτσικο τραγί βελάζει.
Βλέπεις το 951 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα