Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Το φίδι τρώει τη θάλασσα κι η θάλασσα το φίδι.
Βλέπεις το 945 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά