απο το 2009
Το πρόσωπο άσπρο, κι η καρδιά κρύα. Τι είναι;
Βλέπεις το 940 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα