Το στρογγυλό μου στο σκιστό σου.
Βλέπεις το 939 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα