Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Το πρόσωπο άσπρο, κι η καρδιά κρύα. Τι είναι;
Βλέπεις το 937 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά