απο το 2009
Το ένα το κάνει δύο, όταν τον κοιτώ.
Βλέπεις το 932 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα