Το ένα το κάνει δύο, όταν τον κοιτώ.
Βλέπεις το 929 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα