Το αρνάκι μου το κόκκινο Θεός να το φυλάει.Σαν τρώει ξύλα θρέφεται σαν πίν' νερό ψοφάει.
Βλέπεις το 927 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα