Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Άσπρη μπαίνει, κόκκινη βγαίνει.
Βλέπεις το 93 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά