Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τι μας κάνουν μια πόλη και ένας νομός;
Βλέπεις το 918 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά