Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τι κοινό έχουν ένα κερί που καίει και η δίψα;
Βλέπεις το 909 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά