Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τι είναι ίδιο με μισό καρβέλι ψωμί;
Βλέπεις το 888 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά