απο το 2009
Αρνάρι, πουρνάρι, στέκεται με ένα ποδάρι.
Βλέπεις το 87 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα