Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τι διαφέρει μια ώρα από ένα φτωχό;
Βλέπεις το 852 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά