Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Την ημέρα στολισμένο και τη νύχτα φορτωμένο. Τι είναι;
Βλέπεις το 850 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά