απο το 2009
Τέσσερις στύλοι στη γη, δυο στον ουρανό και δυο καλά στα χέρια. Τι είναι;
Βλέπεις το 842 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα