απο το 2009
Από χώμα πλάστηκα, στη ζωή μου πολλούς δρόσισα, αλλά στο θάνατό μου κανείς δε βρέθηκε να θάψει τα κόκαλά μου.
Βλέπεις το 85 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα