Τέσσερα καλογεράκια, το 'να τ' άλλο κυνηγούν, μα ποτέ, ποτέ να πιάσουν, το 'να τ' άλλο δεν μπορούν.
Βλέπεις το 832 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα