Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τέντα, τέντα τεντωτή, και ασημοκεντητή.
Βλέπεις το 829 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά