Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τεντωμένη τη βάζω, ζαρωμένη τη βγάζω.
Βλέπεις το 827 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά